Gadgets

Prohlédnuté produkty

Elektrická plnička cigaret GERUI GR 12 002 Zobrazit větší

Elektrická plnička cigaret GERUI GR 12 002

Nový produkt

Elektrická plnička cigaret GERUI GR 12 002

Více informací

394,00 Kč s DPH

Více informací

Elektrická plnička cigaret GERUI GR 12 002

S pomocí cigaretové plničky si připravíte krabičku cigaret během několika minut

Obsah balení:

- elektrická cigaretová plnička

- návod k obsluze

- materiál PVC + kov

- rozměry cca: 22,5 cm x 7 cm x 8,2 cm

barva: modrá

- baleno v krabici

Návod k obsluze

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se vyhnuli případným problémům při používání tohoto výrobku.

Varování

Pamatujte si, že vlastnosti elektrické plničky cigaret se liší od vlastností tradiční plničky cigaret. Vzhledem ke specifickým funkcím elektrické plničky cigaret je popel jemnější a z cigarety odpadává snadněji. Ani výrobce, ani žádný z jeho distributorů nenesou odpovědnost za žádné nehody vyplývajicí z této nebo jiné funkce elektrické plničky cigaret. Dostane se Vám nejlepších výsledků, budete-li používat tabák, který jeschválený pro plničky cigaret.

Technické specifikace

Napětí: 230 V / 50 ~ 60 Hz

POUŽÍVÁNÍ PLNIČKY:

1. krok

– zapojte přístroj do zásuvky.

2. krok

– Dejte do komory čistý tabák. Při naplňování násypky, tabák v prstech jemně rozemněte a vyberte z něj kusy košťálu. Komoru tabákem nepřeplňujte (doporučené množství tabáku na jednu cigaretu), neboť si tím znesnadníte balení cigarety. Nejlepšího výsledku dosáhnete, použijete-li nabobtnalý tabák.

3. krok

– Zmáčkněte tlačítko a poté nasaďte rotačním pohybem dutinku na kovový nástavec, posuňte dutinku až na konec nástavce a uvolněte páku.

4. krok

– Nastavte tlačítko na požadovanou hustotu cigarety (1 = min., 5 = max.)

5. krok

– Velmi krátkými stisky tlačítka postupně naplňte dutinku. Cigaretová dutinka je tabákem sama tlačena vpřed. Rotační pružina může být poškozena pouze nesprávným užíváním, a proto se na ní nevztahuje žádná záruka.

6. krok

– Po dojetí dutinky na konec plnicí trubičky tlačítko uvolněte.

7. krok

– Stiskněte tlačítko a odeberte naplněnou cigaretu.

 

Varování

V případě, že se rotační pružina zablokuje, okamžitě přestaňte.

Upozornění

Tento přístroj smí být používán pouze osobami staršími 18 let! Při řešení jakýchkoli závad otevírejte přístroj pouze v případě, že je vypojen ze zásuvky. NIKDY přístroj neotvírejte, pokud je zapojen do elektrické sítě. Vlastnosti elektrické plničky cigaret se liší od vlastností tradiční plničky cigaret. Vzhledem ke specifickým funkcím elektrické plničky cigaret je popel jemnější a z cigarety odpadává snadněji. Ani výrobce, ani žádný z jehodistributorů nenesou odpovědnost za žádné nehody vyplývajicí z této nebo jiné funkce elektrické plničky cigaret. Dostane se Vám nejlepších výsledků budete-li používat tabák, který je schválený pro plničky cigaret.

 

Upozornění, kterým byste měli věnovat

zvýšenou pozornost:

Zabraňte styku přístroje s vodou. Nikdy neponořujte přístroj do vody, abyste jej vyčistili. Používejte pouze čistý tabák. Než dáte tabák do přístroje, odstraňte z něj větší částečky (větvičky...). Vždy se ujistěte, že konec kovového držáku dutinek a pružina v přihrádce jsou čisté. Vydává-li pružina velmi ostré zvuky, jsou pravděpodobnou příčinou nečistoty. Nepokoušejte se zastavit pružinu nebo cigaretu vlastníma rukama nebo i jiným nástrojem. Prospějete tak nejen kvalitě cigaret, ale i prodloužíte životnost přístroje. Používejte pouze standardní dutinky, které pasují na držák dutinek. Vyhněte se dotýkání kovového držáku, který se může intenzivním užíváním zahřát. Protože základem pro správné fungování je správné používání, je záruka platná pouze, je-li prostor motoru chráněn před prachem. Je pravděpodobné, že při používání vlhkého tabáku pružina zčerná. Abyste zajistili správnou funkčnost pružiny, měli byste ji v pravidelných intervalech čistit. Sundejte kovový držák, vytáhněte pružinu a vyčistěte ji za pomoci vlhkého hadříku.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání

- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení. )

- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškozeni při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

30 dalších produktů ve stejné kategorii: